Asmert’in faaliyet alanları içinde uzun yılların kazandırdığı tecrübe vardır. Bu tecrübe zamanla entegre olup; doğru bilgi ve yönlendirmelerle yatırım konularında ve yatırımcısına en ideal çözümleri sunmaktadır. Yatırımların ilk aşamasında bilgi enformasyonunu, arazi, iklim, çevre faktörlerini yatırımın en önemli faktörlerinden sayar ve tesisin işletilmesinin başlamasına kadar;

• • • • • •

Etüt – Proje
Fizibilite
Teşvikler
ÇED Raporları
Kredilendirmeler
Tarım bakanlığı destek hibe ve kredileri gibi tüm gerekli hizmetleri verir.

Copyright © Asmert 2001 - 2021— All rights reserved. VK YAZILIM