Asmert proje ve danışmanlık, bulunduğu sektör itibari ile yaptığı işlerin önemini bilmekte ve insan sağlığına, çevre bilincine ve evrensel değerlere bağlı kalarak çalışmaktadır. Proje aşamasında endüstriyel tesis normlarından ödün vermeden en verimli ve en ekonomik tasarımları müşterilerine sunmakta besihane ve sağım tesislerinden, kesimhanelere, et işleme, paketleme, soğuk zincir, rendering, organik gübre ve atık su arıtma sistemlerine varıncaya kadar projeleri bir bütün olarak ele almaktadır. 

Asmert, mezbaha makineleri üretiminde teknolojik yenilikleri takip ederek akıllı teknolojik çözümlerle en verimli ve en ergonomik tasarımlarla, yüksek kalitede ürünler üretmeye odaklanarak sürdürülebilir bir gelişim sağlamaktadır. 

Copyright © Asmert 2001 - 2021— All rights reserved. VK YAZILIM