Rendering Endüstrisi, et üretimi zincirinde tüketicinin tabağına ulaşmayan kısmın işlenerek tekrar ekonomiye kazandırılması amacıyla ortaya çıkmış ve zaman içinde gelişmiştir. Kesilen hayvanın tüketilme oranı farklı kültürlerin farklı alışkanlıklarına bağlı olarak ülkeden ülkeye farklılık gösterirler. Bu; batı dünyasında kesimi yapılan hayvanların neredeyse üçte birini ifade etmektedir (Sadece Birleşik Krallıkta yılda kesilen 1.75 milyon tonun 250bin tonu yağ ve 400bin tonu hayvansal protein olarak açığa çıkmaktadır.)

Rendering Prosesi hayvansal yan ürünlerin ezilmesi ve öğütülmesini takip eden nemi alma ve mikroorganizmaları öldürme amaçlı bir pişirme uygulamasından oluşmaktadır. Katıdan (protein) erimiş yağın (don yağ) ayrılması işlemi ya santrifüj (döndürme) ya da presleme ile gerçekleşir. Katı kısım daha sonra öğütülerek et ve kemik unu olarak toz haline getirilmektedir.

Rendering sadece 150 yıldır süregelen düzenli ve ahenkli işleyen bir endüstrisi olmasına rağmen don yağ ve diğer yağları üretmek için hayvan yağlarını eritme işlemi insanoğlunun kamp ateşi üzerinde yemeğini pişirmesi ve damlayan yağları biriktirmesi ile başlamıştır. Tarihçiler birer rendering ürünü olan sabun ve mumun yapımlarını Romalı bir askerin rendering ilk denemelerini içeren mektubundan yararlanarak şema haline getirmişlerdir.

Günümüzde bu endüstrinin temiz ve sağlıklı bir çevre sürdürebilme çabalarına büyük katkısı olmaktadır. Ayrıca rendering tesisleri, örneğin sabun üretimi için don yağı ve bazı kimyasalların üretimi ve besi hayvanlarının beslenmesi için hayvansal protein kullanımı gibi, normalde kullanılamaz olan yan ürünleri kullanılabilir ve ticari değeri olan mallar haline dönüştürür.

En yeni teknolojiler, sıkı yönetmelikler ve çevreye karşı gerçek bir bağlılık ve sorumluluk duygusu, bugünün rendering tesislerini yüksek teknoloji ve yine çok yüksek miktarlarda yatırımlarla kurulan işletmeler haline getirmiştir.

Copyright © Asmert 2001 - 2021— All rights reserved. VK YAZILIM