• Ayak boynuz kesme makası
  • Döş açma testeresi
  • Deri yüzme
  • Karkas bölme testeresi
  • Dürtücü
  • Büyükbaş sersemletme cihazı
  • Kanama bıçağı
  • Testere balansörleri
  • Testere dezenfeksiyon 
  • Testere bıçakları 
Copyright © Asmert 2001 - 2021— All rights reserved. VK YAZILIM