Kurumsal kültürümüz ve toplam kalite anlayışıyla teknolojik gelişimleri yakından takip ederek, ulusal/uluslararası standartlara uygun, sürdürülebilir ve gelişmeye açık hedeflerle ürün kalitemizi sürekli arttıracağız. 

Projelerimizde çevreye etkiyi izleyerek, proje ve makine tasarımından itibaren, faaliyetlerimiz sırasında ve ürünlerimizin yaşam döngüsü boyunca kirliliği kaynağında önlemek için atıkların azaltılması tekrar kullanımı, geri dönüşümü ve geri kazanımı için çalışmalarımızı sürdürecek, verimlilik artışı, yeni teknoloji ve mümkün olan yerlerde yenilenebilir enerji kullanımını teşvik ile enerji, su ve doğal kaynak tasarrufu sağlayacağız.

Enerji performansını sürekli iyileştirerek, çevresel ve ekonomik açıdan enerji verimli ekipmanları ve hizmetleri kullanacağız, mümkün olan yerlerde yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanacağız, enerji dostu ürünlerin ve tesislerin tasarımına sürekli öncelik vereceğiz.

Bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini koruyacağız.

Copyright © Asmert 2001 - 2021— All rights reserved. VK YAZILIM