• Büyükbaş ve Küçükbaş 
  • Kanatlı Hayvan

Besi çiftlikleri projelendirip hayata geçiriyoruz.

Yatırım yapılacak yerin iklim koşulları, arazi yapısı, tesisin başlangıç kapasitesi ve büyüme planı göz önünde bulundurularak, Asmert şirket politikaları doğrultusunda besi çiftlikleri konusunda uzman mimarlar tarafından işletmenin verimliliği açısından damızlık, süt, besi ahırları, karantina, buzağı ahırları, doğumhaneler, revirler, yem tesisi, samanlık, depolar, teknik atölye ve laboratuvarları, sızdırmaz silaj çukurları, gübre lagünleri, bio gaz tesisini içine alan kompakt projeler tasarlar. Üç boyutlu olarak hazırlanan projeler üzerinde tesisin çalışması simüle edilir. Yatırımcı ile tesis verimliliği ve ergonomisi ile birlikte görsel değerlendirmeler yapılır ve nihai hale gelen proje aşamasından sonra uygulamaya geçilir. Asmert kendi imalatını yapmadığı ürünler için çözüm ortaklarıyla çalışır. 

Copyright © Asmert 2001 - 2021— All rights reserved. VK YAZILIM