Mezbaha tesislerinde atık suyun KOI (Kimyasal Oksijen İhtiyacı) miktarının yüksek seviyelere gelmesine neden olan yün, tüy, yağ, kan, protein, et parçacıkları gibi kirletici yan ürünler çıkar ve atık su arıtma tesisleriyle arıtılan atıksu, fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma ünitelerinden geçerek deşarj edilecek kaliteye getirilir.

Asmert şirketi ürettiği tüm projelerde kirletici parametrelerin özelliklerine göre gerek kimyasal gerekse biyolojik arıtma sistemleri için mühendislik hesaplamalarını, tasarımını, arıtma ünitelerinin seçimini ve işlem sıralamalarını yapar, atıksuların deşarj işlemine uygun ve verimli şekilde atılabilmesini sağlayarak çalışma ortamının ve çevrenin kirlenmesini minimum düzeyde tutar. 

  • Ön arıtma sistemleri ( şebekelere entegre )
  • Biyolojik arıtma sistemleri
  • Kimyasal arıtma sistemleri
Copyright © Asmert 2001 - 2021— All rights reserved. VK YAZILIM