Sığır gübresi, sera gübresinin en önemli kirleticilerinden biri ve biyogaz için ideal hammaddedir. Biyogaz tesisleri, metanı yakalayıp elektrik enerjisi üreterek çevreye fayda sağlar.

Günümüzde enerji sorunu bütün ülkelerin olduğu gibi bizim ülkemizin de en büyük sorunu. Bu nedenle Asmert yaptığı bütün projelerde geri kazanım sistemlerini projenin başından itibaren düşünür. Besi çiftliklerinden başlayarak kapasitesine göre sistemin ve bölgenin enerji ihtiyacını karşılayabilecek projeleri dizayn eder. Bu yatırımcıya ve ülkemize büyük katkı sağlar.

Copyright © Asmert 2001 - 2021— All rights reserved. VK YAZILIM